is toegevoegd aan uw favorieten.

Intieme revue

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze is dik en moeilijk ter been door rheumatiek. Ze bleef dus zitten in haar zwarte japon, maar streek met uitpuilende oogen over haar pruik, terwijl het neefje en de adder haar geen oogenblik loslieten. Een seconde later had ze in doodsangst haar bottine door de open warandadeur geslingerd.

,,Ik ben gebeten", riep ze schril.

Ouwe nicht van de kippenfarm, en ouwe nicht uit Zeist schrokken zich dood en kwamen onmiddellijk met stokken uit hun stoelen omdat ze voelden dat er wat gedaan moest worden, en de juffrouw holde naar boven, naar het medicijnkastje voor ammonia, maar toen ze daarmee terug kwam was het al te laat voor menschelijke hulp. De keukenmeid en de koetsier van Sofie droegen ouwe nicht Bernardine languit naar de logeerkamer met verkeerde verschijnselen. Ouwe nicht uit Zeist stond door de sousterrain-trap om een dominee te huilen, en de ouwe nicht van de kippenfarm stuurde een paard naar de dokter.

Ondertusschen ontdekte de keukenmeid de beet in kwestie op haar enkel, en de juffrouw constateerde dat ouwe nicht Bernardine al zwol, waardoor die ontoerekenbaar werd van angst, wat achteraf heelemaal verklaarbaar was door het feit van haar horoscoop, die ze indertijd had laten maken met een aangekondigd einde door vergiftiging.

Na een tijdje was de dokter er nog niet, en ouwe nicht van de kippenfarm gaf bevel ouwe nicht Bernardine af te binden, wat ze deden omstreeks haar knie met een puttee van de koetsier.