is toegevoegd aan je favorieten.

De landschappen der ziel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA DEN SLAG

Toen, in een nanacht, moesten wij het vinden, Het zwijgend einde van den strijd, de macht Der duisternis, het leger der beminden,

Bleek in de koele omhulling van den nacht.

Zooals zij lagen, één met opgetrokken Knieën, een ander met zijn armen wijd, Een ander weer wien overvloed van lokken Werd uit de omknelling van den helm bevrijd

Was het alsof de nacht dit al versteende Tot een noodzaaklijkheid die ongewild Maar eeuwig was, gelijk zich daaromheen de Sterren groepeerden in de groote stilt' Des hemels en tot beelden zich vereenden: Een jager en zijn honden en zijn schild....