is toegevoegd aan je favorieten.

Uit huis en hof verdreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Nou jongens", zei Sloters, „laten wij onszelf maar eerst eens „verdrogen". Ik ben tenminste kletsnat".

„Mij staat het water in de klompen", riep Koos, „als ik loop dan dringt het mij tusschen de teenen door. Voor de rest heb ik ook geen droge draad meer aan mijn lijf. Dit is dan voor mij de tweede maal al vandaag".

„Ja" vroeg Kool, „zal ik dan maar even naar huis gaan, want mij is het water ook overal door".

„Doe dat, Kool, 't is nu half vier, dan ben je tegen voertijd mooi terug. We moeten het een en ander nog gereed maken, nu de beesten zoo onverwachts op stal gekomen zijn. Ook de kalveren kunnen straks wel uit de bijschuur naar hier gebracht worden, want nu de stal toch bezet is, is het beter alles bij elkaar te hebben".

Er werd niet meer over gepraat en ieder der mannen ging heen om zich zoo spoedig mogelijk te verkleeden. De vrouwen klaagden over den natten rommel van de mannen en vooral voor Koos gaf het heel wat moeite om voor de tweede maal een stel droog goed bij elkaar te scharrelen. Voor de vrouwen zat er morgen een waschdag op.

Na de koffie, die er heerlijk warm inviel, hadden Sloters en Koos handen vol werk met de toebereidselen voor het voederen. Meel was er niet., doch de koeken en het schroot waren voor den winter opgeslagen en het laatste moest voor dezen keer het meel maar vervangen. De regen die gelukkig veel verminderd was, liet wel toe om een paar kruiwagens voederbieten te halen. De bakken moesten van den zolder gehaald en hooi moest er gestoken worden. Kool die ook spoedig weer terug kwam, werd belast met de bieten en Sloters zelf bracht de kalveren op den stal.

Het werd inmiddels donker, zoodat het licht opgedraaid moest worden. De dieren, die zeker het voer konden ruiken, werden onrustig en begonnen te loeien. Door het licht van boven beschenen, stonden ze te dampen als ovens en door hun geloei en ongeduldig getrampel leek de stal wel een dreunende fabriek.

Toen Kool terug kwam met de bieten, die hij uit den grond moest trekken en van het loof ontdoen, gingen allen aan het werk om ze over de bakken te verdeelen en stuk te stooten met de schop. Vlug werden er schroot en brokken koek op geworpen, waarna de bakken naar de koeien ge-