is toegevoegd aan uw favorieten.

Onbewoonbare wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei ze bescheiden blozend, ,,'n moderne vrouw moet sportief zijn, dat zult u toch met me eens zijn — als ridder der lucht," ze gichelde om haar trouvaille en dwepend vervolgde ze: „O wat hebt u toch 'n heerlijk beroep, wat lijkt me dat verrukkelijk, als 'n vógel daar in die blauwe lucht... Mag ik even die sla daar?" en de offcier overhandigde haar de schotel, opmerkende dat de lucht niet altijd blauw was. Van Thorn was weer aan 't beweren, ('t werd nu toch waarlijk opvallend), dat 't niet in de hoeveelheid der spijzen lag, (wat iedereen wel wist), zoodat er ook geen keur van gerechten moest zijn, dat was goed voor Oweërs zooals die Mosers hiernaast, maar weinig en smaakvol en — dat men de wijnen niet moest variëeren...

„En ik heb juist gehoord," zei de jongeman met de zwarte bril, „maar ik geef mijn meening graag voor 'n betere, dat men absoluut de wijn moet afwisselen. Brillat Savarin immers huldigt de opinie dat de gerechten mekaar moeten opvolgen van zwaar naar licht, zulks in tegenstelling met de wijnen, waarvan het gamma van licht naar capiteus heeft te evolueeren."

Van Thorn was nijdig om die arrogant doceerende toon en bromde: „Allemaal onzin wat zoo'n eetprofessor fabuleert," en hij luisterde wat de rechter Von Husch vertelde over schandaaltjes onder burgerij; hij sprak langzaam en zacht, ieder hing aan zijn lippen. Het interesseerde hun allen sterk wat voorzichtig uit dat eironde bleeke hoofd kwam. Hij zag er uit als 'n blijkbaar psychopaath, deze zonderlinge celibatair, hij begreep niet dat men hem inviteerde om z'n sensationeele verhalen die 'n inbreuk waren op z'n beroepsgeheim.

De jongeman met de zwarte bril, 'n dichter van de moderne richting zonder hoofdletters en punten, haalde 'n tijdschriftje uit z'n zak dat Parnassus heette. Er moest 'n erg komisch gedicht in staan, vertelde hij Loven, die hij 't overreikte. Arsène zette z'n monocle op en bezag 't even met kennersblik en zei: „Onbetaalbaar", het in z'n zak stekend, „voor