is toegevoegd aan je favorieten.

Sigarenfabriek José Alvarez

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Meneer Plantijn, zegt hij, mag ik even omloopen? Precies half vijf ben ik hier.

Plantijn staat dit een ander nooit toe, maar thans zegt hij:

— Maak dan af, maar geen minuut later, denk er om.

— U kunt er op rekenen, meneer Plantijn.

— Wat benne ze lekker, roept Karreman, die wel de eerste zal zijn die weer volkomen ontnuchterd is.

Ook criticus Hubers heeft te lang gezwegen. Hij moet zijn eigen stem weer eens hooren.

En toch zijn t draken, zegt ie, waarvan je niks meeneemt. Het is ten eerste geen goed voorbeeld van een klassenstrijd en ten tweede is alles veel te sensationeel. Zoo'n ras-aristocraat als een luitenant trouwt in werkelijkheid niet met de meid die hij zwanger maakt. Dat was goed vroeger voor Stoel en Spree, maar een moderne arbeider die de stukken van Heyermans kent, dient hierbij niet zoo warm te loopen als jullie. Die soort films werken op de kwade hartstochten en instincten van den arbeider

Lik me de weert de dikke Ephraïm hem af

uit den grond van zijn hart.

Hubers krijgt een viezen trek van minachting in zijn Germanenkop.

— Dat je ordinair en vuil in je smoel bent, dat is bekend genoeg, maar daarmee ontzenuw je nog niets van hetgeen ik zeg, antwoordt Hubers geprikkeld.

— Een prachtding was 't. Je hebt zeker gif dat jij het niet kan. Nee, jou eeuwige politiek.

— Dat is kwestie van appreciatie, antwoordt Hubers hem autoritair.