is toegevoegd aan uw favorieten.

Sigarenfabriek José Alvarez

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij tot wijsheid hadden kunnen stijgen, maar door een gezond verstand werden zij toch alle drie geschraagd, waardoor zij leefden in vrede en harmonie. Een enkel verschil van meening werd met een lach of een zoen bijgelegd, en zonder dat zij zich ooit in te groote liefdesbetuigingen tegen elkander uitten, bleken de gezusters in de normale proporties van elkaar te houden. Daarom bemoeiden zij zich niet met elkanders zaak. Wanneer zij veel van elkander wisten, dan kwam het door de spontane, ongedwongen behoefte mededeelzaam eigen avonturen te vertellen, waardoor ieder apart toch een bijzonderen kijk op het leven van de ander verkreeg.

Mina dacht daar zeer weinig over na, maar Tilly des te meer. Cor en Tilly leken wat karakter betrof toch nog het meest op elkaar. Zij konden soms samen uren over het betere en slechtere van het leven praten en hielden van bosch en strand. Tilly las romans met eenige selectie, maar Mina las van alles en typisch genoeg las Cor heelemaal niet. Cor, de passieve, de rustige, die zooveel met Tilly gemeen had, vond geen rust om te lezen. Aan de gesprekken van iets diepere beteekenis nam Mina geen deel. Zij vond het leven goed zooals het was en genoot van haar lekker eten en drinken.

Cor en Tilly gingen een enkele maal naar de bioscoop en genoten dan, Mina ging ongeveer vijfmaal in de week, zag soms driemaal dezelfde romantische liefdesfilm en had reeds twaalfmaal Cyrano de Bergerac gezien, zonder het eigenlijk goed te begrijpen. Van opera's hield zij minder, maar op revue's was ze verzot. Tilly en Cor