is toegevoegd aan je favorieten.

Sigarenfabriek José Alvarez

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

makers. Winkels doet natuurlijk aan politiek, is geen communist, dus sociaal-demokraat en leest Marx alsof het niets is. Hij is overigens een mager beverig ventje met ingedeukte wangen en geplakte, kastanje-bruine haren met een duidelijke scheiding in het midden. Maar zijn fabrieksnaam „Neus" is rijkelijk verdiend. Tegen dit onbeschrijfelijke, ontzaglijk uitgeholde neusje met één neusgat wijd open en één dicht, had zelfs Cyrano het ruimschoots afgelegd. „Neus" heeft op de fabriek burgerrecht verkregen. Het „Winkels" van Plantijn klonk Winkels zelf vreemd in de ooren. Zijn collega's, de sigarenmakers, Arie, allen roepen hem „Neus". Zelfs op algemeene werkliedenvergaderingen, wanneer Winkels, wat dikwijls gebeurt, na Hubers en enkele andere der bekende voormannen zijn zachter uitgesproken en rustig voorgedragen speechje houdt, veelal beter gedocumenteerd en meer ter zake dan het doordringend geblaf van de vorige heeren sprekers, gonst het door de zaal: „Neus van de José Alvarez".

— Gisteren vergat ik je te zeggen dat je restant sigaren van je partij 211 niet klopt.

Plantijn haalt het sorteerdersbriefje dat hij van elke gesorteerde partij sigaren ontvangt, te voorschijn en Winkels controleert zijn boekje dat iedere sorteerder moet bij houden, — Totaal gesorteerde sigaren: 4712 stuks geëmballeerd 4700 „

restant 12 „

gaat af voor rookertjes 2 ,,

restant totaal 10 stuks.

Sigarenfabriek José Alvarez •