is toegevoegd aan je favorieten.

Sigarenfabriek José Alvarez

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marietje kijkt naar haar nu bewegelijken buur, die tijdens de voorstelling als vastgenageld heeft gezeten. Boven een slordige, rosse snor staart zij een oogenblik in twee fonkelende dweepoogen, onrustbarend bijna in het lijkwit gezicht.

Joopie Bioscoop heeft verlof van zijn vrouw... gisteravond heeft hij eventjes het heele spulletje voor zijn lieve eega gewasschen en gestreken. En ridderlijkheid wordt beloond.

Ook in het leven van sigarenmaker Kroost is na het huwelijk van zijn oudste dochter een kleine verandering gekomen.

Tilly en Hendrik hadden besloten den oude met werken te laten ophouden en hem wekelijks ruimschoots te geven wat hij anders verdiende. Kroost bleek te veel aan zijn sleur gewend en weigerde. Hij vroeg een toelage van twintig gulden per maand, waarvan hem de helft werd toegestaan. Tilly begreep dat hij die verzoop... in een minimum van tijd... op zijn Zaterdagavond. Hoewel zij hem dit overigens van harte gunde, wilde zij niet dat zijn toch reeds gehavende constitutie eerder stuk zou zijn dan noodzakelijk was.

Op een namiddag, ongeveer veertien dagen nadat zij getrouwd was, verscheen papa ten tooneele. Ingevallen en bleek, geheel het beeld van den vergeelden, afgewerkten sigarenmaker stond hij in het middaglicht, te midden van de geurige parfums, het gestolde tabakssap nog op zijn verlengde sigarenmakersvingers. Er kwam een