is toegevoegd aan uw favorieten.

Sigarenfabriek José Alvarez

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggen de belangrijkste Java partijen uit van het geheele jaar. De veiling is druk bezet. Vele fabrikanten en handelaren loeren op deze herfstcampagne. Het is negen uur in den morgen, maar reeds zijn de monsters die op de eerste tafels liggen opvallend gehavend, omdat zij nu al door vele handen zijn gegaan.

Makelaar Seegers bewaakt den ingang; hij heeft gehoord, dat Barendse waarschijnlijk een Vorstenlandenmerk kan gebruiken. Het is hem bekend, dat de José Alvarez met zijn ouderwetsche Vorstenlanden handwerksigaar Flor de Partagas vooral in de groote steden veel succes heeft. Barendse is een goede reiziger. Hij heeft gelijk dat hij zelf zooveel mogelijk zijn verkoop behartigt; de fabrikant heeft bij den afnemer altijd een streepje voor; handelsreizigers zijn dure paardjes op stal... Barendse

ziet dit heel goed in, heel goed denkt makelaar

Seegers werkelijk vergenoegd. Hij heeft oprechte sympathie voor den jongen industrieel. Maar daar is Arnold al. Seegers vangt hem letterlijk op. Arnold glimlacht.

— Goeden morgen, mijnheer Seegers. Even mijn tabaksjas aandoen.

Seegers zit hem op de hielen:

— Mijnheer Barendse, ik zal u eens gauw iets vertellen, ik heb al eens even geneusd en ik kan u zeggen, dat er een partijtje Troetjoek uitligt, chocolade bruin van kleur; en van smaak! Seegers maakt het bekende smakgeluid, een ouderwetsche korrelbrand, krankjorum, mijnheer Barendse, wanneer u dit laat loopen, krankjorum!