is toegevoegd aan je favorieten.

Wending

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en juist op het oogenblik, dat Don Juan zich onder zijn alle dingen bedekkende draperie begon te roeren, sloot Maarten met een zucht van verlichting de deur van het hok af.

Alles ging goed, tot Pepita op een dag vroeger dan zij gewoon was, thuiskwam. Maarten, zóó verdiept in zijn werk, dat hij niets zag noch hoorde, had geen tijd meer, Don Juan tijdig te bevrijden.

Het werd wederom een vreeselijke scène. — Dierenbeul, noemde Pepita hem, snikkend van woede, trachtend Don Juan te streelen, welke poging afstiet op den hoogzwaai, dien hij juist op dat moment, dronken door zijn bevrijding, trachtte te volbrengen. En dat verrukte Pepita toen plotseling zoo buitengewoon, dat haar verontwaardiging plaats maakte voor een kinderlijke opgetogenheid, en zij voor Maarten's onthutst gezicht, afwisselend op handen en voeten rond Don Juan's standaard begon te cirkelen.

Onrust — onrust — hoé wist hij niet, maar de jaren met Pepita leken vól van de meest tegenstrijdige klanken.

De geluiden van den dag, die hem vroeger nooit gehinderd hadden, omdat Eva Maria ze