is toegevoegd aan uw favorieten.

Nachtvorst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeite misschien wel zouden zijn opgenomen. Als ze visite ontvingen was dat van de buren, van eenige landgenooten, die ze toevallig hadden ontmoet, een oude nicht, met wie ze over kinderen of huishouding praatten. Weer werd het bezoek van den dokter een gebeurtenis. Eens was er een employé van de bank, mr. Hunter, die aanbood om de geldelijke aangelegenheden van mevrouw van Stuyvesant bij haar thuis te komen bespreken. Ida en Rene hadden zenuwachtige debatten over het merk sigaretten, dat ze den man zouden aanbieden. Mr. Hunter liet zich nog eenige keeren uitnoodigen, hij revancheerde zich door de zusters een avond mee naar den schouwburg te nemen, maar staakte daarna, met een onbehaaglijk gevoel, den omgang, daar hij in het minst geen trouwplannen koesterde en omdat de twee vrouwen te stijf, te achterdochtig en ook te verlangend waren voor een plezierigen omgang zonder bijbedoelingen. Een anderen keer was het een propagandist van een concurreerende kostschool, een al wat oudere man, die zich den weg naar den salon van mevrouw van Stuyvesant had gebaand, dank zij een visitekaartje met een kroon erop. Na zijn eerste zakelijke bezoek kwam hij nog eens om naar hartelust te klagen over zijn lot en om het verleden te herdenken. Weldra bracht hij een jongen neef mee.

Ida organiseerde, naar ze zei uit medelijden, in werkelijkheid uit verveling, een dinertje voor de beide mannen, voor wie echter noch zij, noch Rene iets voelde. Daarna wisten ze niet meer, hoe van de menschen af te komen. Drie, vier keer in de week stonden zij voor haar deur. Twee weekends achter elkaar trof Arthur hen bij zijn thuiskomst, over welk feit zijn moeder zich schaamde. Met Rene sprak ze kwaad over de klaploopers, wier conver-