is toegevoegd aan uw favorieten.

Nachtvorst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik niet aan hem verdiend, ik heb immers..." en dan volgde de lijst mijner voortreffelijkheden. Ik heb geprobeerd mij die hoovaardigheid af te leeren, ik zocht oprecht naar mijn fouten. Doch hoe geforceerd was dit alles! Ik ben er de persoon niet naar om tot de naieve biechten in staat te zijn der schuldelooze nonnetjes, die zich van de zwartste zonden betichten. Nee, de zaak ligt anders. Ik bèn zonder schuld op het plan, waarop ik leef naast jou. Ik ben als mevrouw van Stuyvesant kuisch, ijverig, trouw en wat niet meer! Het is trouwens niet de minste verdienste voor mij om dat te zijn. De mooie rol, die ik verplicht ben naast jou te spelen, zegt heelemaal niets. Het is geen verdienste voor een doktor in de wiskunde om de tafels van vermenigvuldiging foutloos op te zeggen, maar in zijn vak krijgt hij pas kans te toonen, wat hij waard is, of hij een belangrijk geleerde, dan wel een domme naprater is. (Begrijp me niet verkeerd. Ik wil niet zeggen, dat mijn niveau hooger ligt dan het jouwe, ik bedoel slechts te beweren, dat mijn opgave elders ligt.) Ik heb nu de taak om het vak te zoeken, waarin ik de gelegenheid krijg tegen mijn eigen soort zonden te vechten en die kans krijg ik niet zoolang ik bij jou blijf.

Soms denk ik wel eens, dat mijn neiging voor jou en het hardnekkige gevecht, dat ik al die jaren om jou gevoerd heb, mijn grootste zonde zal blijken te zijn!

Dit is dan de eenige reden, waarom ik van je wegga. Vergeef me dit egoisme. Vaarwel dus en het ga je goed.

je

Marceline.

Marceline had bij haar thuiskomst op de Dellen geweigerd een nadere verklaring van haar gedrag te geven. Ze wachtte tot de familie voltallig aanwezig was en deel-