is toegevoegd aan je favorieten.

De wilde schuit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Nou, stuurman, wat zegje van onzen koksmaat? Heeft hij zich niet goed gehouden?

Het is de kok, bezig met het inzouten van groote lappen vleesch op het aanrecht, die den voorbij loopenden eerste aanspreekt.

Het is nog vroeg. De koksmaat komt op hetzelfde oogenbhk met een emmer versche Argentijnsche groenten aanloopen, die hij van de opslagplaats op het sloependek gehaald heeft. De shipchandler heeft voor nieuwen voorraad gezorgd. Nu wordt er weer wat extra, vooral versche groenten en vleesch, gegeten.

- Heeft hij het gewonnen? vraagt de kwieke eerste, die vroeger zelf uitgekomen is in den ring.

- En of! antwoordt hem de kok met een schalksch lachje om den mond: een hoop pesos heeft ie gewonnen! -Ja, werkelijk? vraagt de stuurman, nu weer hevig belangstellend. Levert dat zooveel op?

En tot den koksmaat:

- Als je weer bokst, Dolf, moetje me waarschuwen, dan kom ik ook kijken.

- Dat zal ik doen, stuurman, antwoordt Dolf, terwijl hij den kok daarna veelbeteekenend aankijkt.

Ze zijn weer alleen, Viers en Versluys.

Versluys lacht. Hij heeft den oolijken kok wel in de

gaten.

~ Jaj jongenj zegt de laatste, terwijl hij zonder onderbreken doorgaat met het bewerken van de roode lappen rundvleesch, waar het zout regelmatig overheen wordt