is toegevoegd aan je favorieten.

Van aangezicht tot aangezicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij naar school. En dan, bij mij in Indië, och.... ik ben veel weg en kan niet op haar letten. Het leven in Indië is niet gemakkelijk voor een vader."

Nico lachte. Hij keek Goert aan met iets van spot. „Wat zijn daar dan voor moeilijkheden?" „Van allerlei; voor een ongetrouwd man is het leven in Indië vrijwel ondragelijk. En vóór alles wil ik Anneke's kinderjaren rustig en harmonisch laten zijn. Ik heb het laatste jaar soms leelijk in de knel gezeten. Mocht er onverhoopt eens iets gebeuren, dan mag Anneke daar nooit getuige van zijn." Coert liep met groote stappen door de kamer, terwijl hij af en toe een blik op Nico wierp.

„Het is mij een raadsel, Nico, hoe jij een dergelijk leven kunt volhouden," zei hij plotseling. „En hoe verdraagt Marianne dat in vredesnaam!"

Nico's gezicht spande zich.

„Ik praat liever niet hierover, Coert. Ik doe mijn

best, het leven zoo eenvoudig mogelijk te volgen.

Dit schijnt nu eenmaal mijn weg te zijn; ik tracht

alles helder te houden, helder.... doorschijnend, zou

je kunnen zeggen."

Coert bleef voor zijn vriend staan.

„En de zonde?" vroeg hij, „hoe sta je tegenover de

zonde?"

Nico glimlachte.

„Wat bedoel je daarmee?"

„Een heeleboel. In de eerste plaats is het natuurlijk niet waar, dat je doorschijnend bent. Integendeel.... Van dik matglas. Je bent in twee stukken verdeeld; het bovenste, kleinste deel lijkt dan zoo