is toegevoegd aan uw favorieten.

Weest overtuigd!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatting omtrent den plicht van den staatsburger.

— Ik zie dat nu eenigszins anders, — ik besef nog steeds dat er zedelijke kracht voor noodig is, zijn overtuiging onder alle omstandigheden te handhaven, — maar ik geloof dat bij het verloochenen van een overtuiging de fout ergens anders gezocht moet worden. We nemen het woord „overtuiging" te lichtvaardig in den mond, we beseffen niet altijd dat het vormen van een werkelijke overtuiging veel nadenken, veel inzicht en begrip vereischt. Wanneer iemand zijn overtuiging verloochent, ben ik geneigd me af te vragen: is dat wel een werkelijke overtuiging geweest? Het is mijzelf meermalen overkomen in mijn leven dat ik van overtuiging veranderd ben, en bij iedere verandering besefte ik, vóór dien eigenlijk geen overtuiging te hebben gehad.

Een vaste overtuiging verandert niet meer, en is niet te loochenen, — me dunkt: dat speelt geen mensch met zichzelf klaar. We kunnen wel eens zwijgen, als we het nuttelooze inzien van onze getuigenis op een bepaald oogenblik, we kunnen, als we bedreigd worden, met onze lippen liegen

— wanneer we waarlijk overtuigd zijn, dan kan ons hart niet liegen; — en daar we gewoonlijk, onbewust, spreken wat ons hart ons ingeeft, zal het ons moeilijk vallen, onze overtuiging te ver-