is toegevoegd aan uw favorieten.

Weest overtuigd!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarachter ge u verschuilt. Om eerlijk te zijn, moet ge uzelf zeggen, wanneer ge uw overtuiging hebt voelen wankelen: Ik geloofde wel, dat ik een overtuiging had, maar het is me gebleken, dat ik er geen had.

w ant een echte overtuiging wankelt niet — een echte overtuiging heeft de kracht van het geloof, dat naar de bekende Bijbelsche beeldspraak bergen verzetten kan. Het was de waarachtigheid, en de ernst van zijn overtuiging, die een Luther deed zeggen: Hier sta ik — ik kan niet anders.

Duizende menschen hebben er rondgeloopen met een gebroken geweertje op hun jas, duizende vrouwen loopen er mee in den „Vrouwen-Vredesgang", die niet overtuigd zijn. Ze weten het zelf niet, want ze zullen het gewoonlijk schuwen, met andersdenkenden over hun meening te praten, — ze vermijden onbewust den schok, dien de botsing van meeningen geeft; ze zeggen: het heeft geen zin, met die en die te praten, hij heeft eenmaal zijn eigen meening, en is niet tot andere gedachten te brengen. In die woorden ligt dan dikwijls de bekentenis opgesloten: Ikzelf heb niet zoo'n heel vaste meening. Een overtuiging,