is toegevoegd aan je favorieten.

Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d Landhuis van Prof. Mr. P. N. van Eijlc

te Wassenaar f-

ROOSENBURG, Ir. D., architect Den Haag

geb. 1.3.1887.

154a Gebouw R.V.S. te Amsterdam m.

b Toelichtende teekeningen f-

STOK, H. van der, sierkunstenaar Den Haag

geb. 28.1.1870.

155a Gebrandschilderd raam

b Ontwerp Gobelin M.S. „Dempo t.

C Ontwerp Gobelin t*

d Schoorsteenpaneel

WEGERIF, A. H., architect Den Haag

geb. 13.4.1888.

156a Van stof tot geest b Naar eenheid c Bloei

Drie glas-in-Iood ramen, uitgevoerd door

Asperslag

157 Filmdécors f-

158a Ingang flatgebouw Willemspark. Den Haag f. b Delftsche industrie- en huishoudschool f.

C-d Urnentuin, Nieuw Eyk-en-Duynen, Den

Haag (beplanting Lien Spoor) f-

e-f Aula op deze begraafplaats f-

g Hal woonhuis te Delft f-

h Schoorsteen zitkamer woonhuis te Delft f.

WOUDA. HENDRIK, architect Wassenaar

geb. 10.3.1885.

Luxe hut D.S.S. Nieuw Amsterdam f-

a~ b