is toegevoegd aan je favorieten.

Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormt tusschen de beide pleingedeelten. Door deze verschuiving ontstaat tevens een verruiming aan de Laan Copes van Cattenburch, welke het gebouw aldaar ten goede komt. De bebouwing van de vrijkomende terreinen is, ook in bet nieuwe plan, in hoofdzaak gedacht zooals deze oorspronkelijk was ontworpen. De doorbraak in de Javastraat is vóór het Stadhuis pleinvormig verwijd, waardoor meer samenhang ontstaat tusschen deze doorbraak en het representatief gedeelte.

Het verkeer kan uiterst eenvoudig geregeld worden. Trouwstoeten komen voor den hoofdingang, die geheel buiten het normale stadsverkeer is gelegen; zij rijden vervolgens op, om aan den zijingang, aan de Zuid-Westzijde, de getrouwde paren weer af te halen. De weg van hoofdingang tot zijingang is lang genoeg om voor een behoorlijke file plaats te bieden. Ook de plaats voor deze file, alsmede de genoemde zijingang zijn geheel buiten het normale stadsverkeer gelegen. Voor parkeerende auto s is er plaats te over op het Oostelijk plein. Een permanente parkeerruimte is gedacht tegenover het gebouw der 1 echnische Diensten, terwijl bij bijzondere ontvangsten langs de lange zijde van den vijver auto s van bezoekers kunnen parkeeren.

Omdat de Hoofdcommissaris van Politie gewezen had op den ongewenschten toestand, welke zou ontstaan, indien de vijver onmiddellijk tegen het gebouw zou liggen (ontoegankelijk voor brandweermateriaal), is er thans voldoende ruimte tusschen vijver en gebouw gelaten.

De rijwielstalling voor het publiek lag eerst niet zeer geriefelijk in het onderhuis van het dienstgebouw. De stalling is thans naar buiten gebracht en strekt zich uit langs den vijver, even onder straatpeil, waarbij de mogelijkheid ontstond een geleding aan het gebouw toe te voegen. Dit gaat nu terrasvormig over naar den vijver. Aan den voet van den muur, welke de rijwielbergplaats (met een openbare toiletgelegenheid annex) aan het gezicht onttrekt, is een planten-