is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe ons drukwerk vroeger geïllustreerd werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere. De genoemde prenten maken deel uit van de „Rarekiek van Korporaal Smit", een kermisvermaak dat men een voorlooper zou kunnen noemen van de bioscoop. Hoe deze vertoond werd, vindt men afgebeeld op pag. 42. Door het trekken aan de touwtjes maakte de conférencier de beelden zichtbaar, de daarbij behoorende verklaringen vernam men (evenals in de „stomme" bioscoop) uit diens mond.

Wij hebben de weinige authentieke bijschriften niet overgenomen1, en het aan den beschouwer overgelaten de commentaren te fantaseeren die de vertooner van de rarekiek bij deze prenten zou hebben gemaakt.

Wij geven het boekje als een curiosum van oude druktechniek, niet als een vermakelijk en leerzaam prentenboek, meer dan een rariteit zoeke men er dus niet in. De oplaag is beperkt gehouden, en wel uit nood: met kloppend hart hebben wij deze reliquieën op de moderne zware pers gelegd.

O. L. Eschauzier

1 Het bijschrift van een der prentjes hebben wij gemeend den lezer niet te mogen onthouden. Men vindt het op pag. 20, het geeft een goed specimen van de zoetelijke kinderliteratuur uit die dagen.