is toegevoegd aan je favorieten.

Hoe ons drukwerk vroeger geïllustreerd werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJMERINGEN OVER MODE,

STIJL EN OUDE PRENTEN

Dreifach ist der Schrift der Zeit, Zögernd kommt die Zukunft herzogen, Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, Ewig still steht die Vergangenheit.

Schiller

De mode - zoo wordt beweerd — heeft haar grillen, en het grootste genoegen vindt ze daarin, heden precies het tegenovergestelde te eischen van hetgeen gisteren verlangd werd. En morgen en overmorgen zal het wel niet anders zijn.

Dit alles heeft een grond van waarheid; doch, daar wij thans reeds haar gedragslijn voor de toekomst kunnen uitstippelen, hebben wij dan inderdaad het recht van grillen te spreken?! Immers, de wisseling is hier een wet, en wel in dien zin dat steeds gestreefd wordt naar contrasten en niet naar een geleidelijke verandering.

Maar als we een langere periode kunnen overzien, vinden we dat deze sterke contrasten der modes, hoe evident ook voor hen die ze medebeleven, hun beteekenis verliezen te-