is toegevoegd aan uw favorieten.

Anton Mauve, 1838-1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te danken aan dit feit, maar vooral ook aan de bereidwilligheid van hen, die als eigenaars van de kunstwerken, welke wij wenschten bijeen te brengen, geen bezwaren gemaakt hebben ze voor dit doel af te staan. Met het Rijksmuseum en de rijkvoorziene Collectie Drucker-Fraser vooraan, hebben de Nederlandsche Musea en tal van particuliere bezitters ons hunne schatten toevertrouwd. Pogingen om ook buitenlanders tot dit offer te doen besluiten, zijn helaas niet geslaagd. De onzekerheid der tijden maakte de, toch ten opzichte van uitleeningen overzee niet zeer gunstig gestemden, nog minder toegankelijk. Wij hebben ons daarbij neer te leggen, al moest dit het gevolg hebben, dat de representatie misschien minder volledig, dat wil dan zeggen minder veelzijdig is, dan zij zou hebben kunnen zijn.

Desniettemin zal de Tentoonstelling toch aan velen een beeld van den kunstenaar voor oogen brengen, dat hunne herinneringen weder verlevendigt en aan hunne bewondering nieuw voedsel geeft.

Is het in hoogste rede de kunstenaar zelf, dien men bij de beschouwing van zijn werk erkentelijk dient te zijn, toch passen voor die bereidwilligheid van de inzenders, van wie een lijst hierachter is afgedrukt, evenzeer woorden van hartelijken dank.

Voorts gaat die dank ook tot hen, die zich bereid verklaard hebben toe te treden tot een Eere-comité, dat aan deze herdenking ook op andere wijze relief geeft; dat wij onder hen ook twee zoons van den kunstenaar mogen tellen, vermeld ik met vreugde. Ik voeg hieraan een woord van erkentelijkheid toe aan die leden van den Museumstaf, die meer in het bijzonder met de vele zorgen voor dit deel van ons werk zijn belast geweest.

Moge deze Tentoonstelling veler belangstelling tot zich trekken en aan die velen genot schenken en daardoor werken aan het verrijken van hun geestelijk bezit;