is toegevoegd aan uw favorieten.

Het witte doek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen: Jetje en Stannie en op baboe's armen de kleine Frida

Terwijl de kinderen zich van Emy meester maakten, overstelpten de ouderen elkaar met vragen, daarbij niet zoozeer luisterend naar de antwoorden als wel naar den klank van elkanders stem.

Indië was een heerlijk land, vond Stance. Wel een beetje warm, nou ja, maar daar kon je je immers op instellen? Morgen gingen ze een huis zoeken en over een weekje, als alles op orde was, moesten kindel en Emy bij hen komen logeeren.

„Kind, denk je toch eens in!"

„Een raar land, dat Indië," bromde Sjoerd. „Kijk, nu is 't al haast donker. Wat moest je met zoo'n langen avond doen in zoo'n ellendig hotel?"

„Mopper nou niet en kleed je maar gauw aan", zei Maleen. „Dan kunnen we voor 't eten nog gezellig gaan winkelen op Noordwijk of Pasar Baroe. En als de kinderen naar bed zijn, gaan we ergens rustig wat naboomen."

Een week later waren de Westra's geïnstalleerd in een ruim, ouderwetsch Indisch huis. Stance had in het zweet haars aanschijns gezwoegd tot alles op zijn plaats stond en de vele koffers en kisten netjes opgestapeld waren in de achterste goedang.

De bedienden hadden ontsteld toegekeken bij zooveel voortvarendheid en in stilte de kansen berekend om zooveel mogelijk van deze njonja-totok te profiteeren.

Zes glazen rijst per maaltijd is misschien wel genoeg, had kokki met een onschuldig gezicht gezegd, toen de njonja voor den ee.rs^n. er inërediënten voor de middagtafel uitgaf. En zijzelf, kokki, was zeer zwak en lijdende, ze zou heel dankbaar zijn voor een blikje melk, zoo af en toe. De koffie of chocola, die Stance haar lijfwacht om elf uur 's morgens toebedeelde, werd bescheiden aanvaard, maar het ongewone daarvan in de bijgebouwen druk besproken.

„Ja, ik kan t niet goed hebben, dat wij van ons kopje genieten, terwijl zij kunnen toezien", had Stance geantwoord, toen Maleen er haar verbazing over uitsprak.

„Maar ze hebben hun eigen versnaperingen, Stance, heusch. En die betaal jij toch ook."