is toegevoegd aan uw favorieten.

Het witte doek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemmigen hoofddoek en de fraaie, donkere kain in breeden, strengen plooien val; de groote kris schuin achter in den gordel. En in hun midden, als een prins uit een oostersch sprookje, Raden Soearno, de jeugdige Islamiet, sierlijk gedost in korte jas van paars fluweel met gouden opslagen, waarmede de goudkleurige kain prachtig harmonieerde; om den hals, zwaar afhangend, een gouden keten. Hoog geheven hield hij het voorname, jonge gelaat.

De Raden Ajoe x) ging haar gasten voor naar het bruidsvertrek, dat was als een kleurige prent van Rackham of van Dulac. Een wijde, witte zaal, de met tapijten bedekte marmeren vloer overstrooid met geurige bloemen. Langs de zijwanden, tot aan het vrij gehouden middenpad de talrijke vrouwelijke familieleden, als bloemen in haar kleurige baadjes. En heel in de verte het groote, blanke praalbed, hoog bestapeld met bonte kussens en goudbestikte goelings.

Voor het bed op den vloer zat het bruidspaar, het bovenlijf naakt, de gave huid zachtgeel gezalfd, de beenen onder zich gekruist: wajangfiguren!

De bruidegom, effen het aristocratisch gelaat onder den hoogen koeloek.2) Uiterlijk even onbewogen de bruid, de glanzende haarwrong omhuld door een net van melatibloemen en versierd met van juweelen flonkerende, gouden takjes en trillende vlinders, van welke versiering aan weerskanten drie met gouddraad doorwerkte bloemenslingers tot ver over de heupen afhingen. De haarlijn met scherpe, zwartgemaakte driehoeken afteekenend het wijkende voorhoofd, langs de wangen een zwarte, geschilderde krul....

Zoo zaten ze, de naakte armen afhangend over de knieën, de oogen neergeslagen, zwijgend.

Wat ging er om achter die geverfde, onbewogen maskers? Hadden ze elkander lief? Of had de een den ander wellicht nimmer tevoren aanschouwd?

Het was een kijkje in een sprookje uit Duizend en één nacht, ja — wel een sprookje uit den „nacht".

1) Titel van een regentsvrouw.

2) Een soort hooge fez van stijf materiaal.