is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppas-pelisie 1) op den weg slaat op een ongewone manier de tong-tong 2) van zijn wachthuisje, om aan te duiden, dat er een amokmaker in de buurt is.

Ondertusschen stormt Samin, steeds zijn kris zwaaiend, recht vooruit. De inlanders vluchten, zoo snel zij kunnen en een inlandsche politie-agent, die niet vlug genoeg zijn klewang 3) kan trekken, springt op het laatste oogenblik op zijde om aan den dreigenden kris te ontkomen. Twee oudere vrouwen, die naar den pasar geweest zijn, kunnen niet spoedig genoeg uit den weg, de krankzinnige inlander loopt haar tegen het lijf en gewond stort een der vrouwen ter aarde. Maar de amokmaker ziet niet naar zijn slachtoffer om, denkt er evenmin aan de andere vrouw te verwonden maar stormt in zinlooze woede den weg af. Intusschen is Wim Hoogerbeets zich weer meester geworden. Hij vliegt naar zijn auto, doet een greep onder een bank en komt met een revolver terug. Dan loopt hij achter den inlander aan. Wij zien, dat hij hem bij de hoek van een zijweg inhaalt en vóór de amokmaker tijd heeft zich op een groepje menschen aan een waroeng te werpen klinken er twee scherpe knallen. De kris ontvalt de hand van Samin en de inlander zinkt gewond neder. Enkele oogenblikken later staan wij bij den gewonde en weldra verschijnen ook de controleur-kota 4) en de wedana 5).

Oppas-pelisie = inlandsche politie-agent.

2) tong-tong = uitgeholde boomstam.

3) klewang = Inlandsche sabel.

4) controleur-kota = controleur B.B. die „stadsdienst" heeft.

5) wedana = Inlandsch districtshoofd.