is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zou je vrouw het hier prettig vinden op „Tanahrawang'T'

„M'n vrouw?"

„Ik heb toch goed begrepen, dat je plannen had om je met Marie Helders te verloven?"

„Omdat ik, toen ik pas in Indië was met haar gecorrespondeerd heb? Van trouwen of verloven is nooit sprake geweest."

„Ze vonden bij je thuis Marie zoon geschikte vrouw voor je en ze leek mij ook een vrouw, waar je best mee voor den dag kunt komen. Terwijl ik dit zeg, besef ik zelf de dwaasheid van mijn opmerking.

„Ontken ik niet — maar ten slotte beslist het gevoel, de sympathie of, als je wilt, de liefde, die je voor een vrouw hebt en niet de vraag of je er goed mee voor den dag kunt komen.

„Daar heb je gelijk in — maar 't is toch jammer. Je wilt dus vrijgezel blijven?"

Een oogenblik kijkt Wim mij in de oogen, dan gaat er een glimlach over zijn gelaat. Maar hij blijft zwijgen.

„Dus je wilt het leger der Indische boedjangs

helpen vergrooten?"

De glimlach op Wim's gelaat is verdwenen. Droomerig glijdt zijn blik in de verte, naar den tuin van het administrateurshuis. In de schaduw van een djamboe-boom zit een jonge vrouw. Op haar laat Wim zijn blik rusten, als hij zachtjes begint te spreken.

„Ik heb tegen je bezoek opgezien als tegen een berg, ik wil het je nu wel eerlijk bekennen en ik