is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was het, tot enkele oogenblikken geleden, met mijzelf niet eens, wat ik je moest zeggen over mijn leven hier. Maar ik zal open kaart met je spelen en niets achterhouden. Ik ben hier vooruitgekomen door Non en blijf hier om Non. Neen, begrijp me niet verkeerd. Ik heb mijn best wel gedaan en ik ben er zéker van, dat ik èn in het laboratorium èn als tuinemployé goed voldaan heb. Maar tóch — ze is de laatste paar jaar zooveel voor mij geweest — ze heeft mij het leven zooveel prettiger en mooier gemaakt — zij heeft altijd mijn partij qe~ kozen bij haar vader."

„Ja, dat heb je mij verteld," val ik hem in de rede.

..Verteld — ik aan jou?"

„Misschien weet je het niet meer, maar zoolang ik in je huis ben, heb je juffrouw van Someren — zoo heet ze immers?"

„Ja -"

„ heb je juffrouw van Someren verheerlijkt. Zij heeft gezorgd, dat je dit huis kreeg, zij heeft je binnengalerij aangekleed, zij heeft je baboe en kokkie ergens opgescharreld, zij heeft ook vandaag weer voor lekkere schoteltjes gezorgd!"

„Wel, wel, dat ik je dat allemaal verteld heb! Nu ja, Non is een stuk van mijn leven geworden, den eersten dag, dat ze weer op „Tanahrawang" kwam werden we goede vrienden en dat zijn we gebleven. De lui hier waren jaloersch. „Ze is grillig, onbetrouwbaar," zeiden ze. Maar ik heb daar nooit iets van gemerkt. Zij is voor mij een goede vriendin en trouwe kameraad."