is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ave Maria in. Met een mooie, diepe, donker-gepassioneerde altstem zingt ze het bewogen gedeelte ongetwijfeld schitterend, maar in het slechts metrisch geprevelde:

Ridona, mi ti prego, ridona mi la calma 1)

weet ze niet te leggen de resignatie van het door levensstormen en passie stukgeslagen menschenhart, dat naar rust verlangt en zich wil bergen in den serenen vrede, die slechts uit den Hemel in een menschenhart kan nederdalen. —

Is het opzet, dat ze vlak daarna het Carmen-lied zingt: „L'amour est un enfant bohème"!2) Mij staat dit lied minder aan, maar ik moet toestemmen, dat Non het subliem zingt. Als een uitdaging —■ en als een waarschuwing — klinken de slotwoorden: „Si je t'aime, prends garde a toi!" 3) Wim hoort de waarschuwing niet: „Bravo, Non, nog zoo iets," roept hij.

Maar Non schudt het hoofd: „de djongos heeft zoo juist gezegd, dat het eten op tafel staat."

Het traditioneele „bordje soep" waarmede in Indië de avondmaaltijd wel eens wordt aangeduid, is een compleet souper. Ik heb door allerlei emotie's en misschien ook door den overvloedigen middagmaaltijd, weinig trek, maar de kostelijke gerechten uit de keuken van het administrateurshuis dwingen mij wel toe te tasten. Als ik mijn gastvrouw een compliment maak over het eten, wijst zij dien lof af. „Eenvoudig een kwestie van kokki," zegt ze, „be-

!) Hergeef mij, bid ik U, hergeef mij de rust.

2) „De liefde is een bohemiene".

3) „Wees voorzichtig, als ik je liefheb".