is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strueerde telefonisch ons met u in verbinding te stellen.

Uw berichten gaarne spoedig tegemoet ziende,

met de meeste hoogachting. Uw dw.,

Frans Lastman.

Fabricatie-chef sf. Tanahrawang.

Als ik den brief gelezen heb, laat ik mijn andere post voor wat ze is en roep een sado 1) om oogenblikkelijk naar het huis van mijn chef te rijden. Ik denk er zelfs niet aan, mij een moment bezig te houden met de vraag, wat er wel op Tanahrawang gebeurd mag zijn. Natuurlijk kost het mij weinig moeite een paar dagen verlof te krijgen en reeds den volgenden dag vertrek ik met den ochtendtrein naar Banjoebatjin.

Ondertusschen zijn vele, vele vragen bij mij gerezen, maar op al deze vragen moet ik het antwoord schuldig blijven. Wat is er gebeurd op Tanahrawang? Waarom is Non niet op de fabriek als Wim door een ernstig zenuwlijden werd getroffen? Hoe komt het, dat hij nu ziek is geworden, zoo kort na zijn promotie, die toch de bevrediging van zijn verlangens beteekent? Waarom belast administrateur van Someren zich niet zelf met de zorg voor den man, die enkele jaren zijn vertrouwde medewerker was en nu zijn schoon-

x) sado = wagentje, waarin men met de ruggen (dos-ados) tegen elkaar zit. Van dit dos-a-dos is sado afgeleid.