is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan die scheppingsgeschiedenis! Ik heb eens gelezen, dat die oude Babyloniërs precies zulke geschiedenissen hadden: scheppingsverhalen en zondvloedverhalen. Kunnen de Joden die niet van hen hebben? Dominé Gradier, die nu dominee op Banjoebatjin is en graag over zulke dingen praat, zegt dat de brond voor Joden, Sumeriërs of hoe die oude volken heeten, precies dezelfde is geweest. Die verhalen komen, gevarieerd, in de religieuze literatuur van al die volken voor. Dominé Gradier zegt, dat we het Oude Testament maar met rust moeten laten, en dat het Nieuwe ons genoeg is. Jezus en Zijn leven moeten het middenpunt van ons leven zijn. We moeten in Jezus' voetstappen gaan, ons niet druk maken om de leer. Het ware Christendom is naastenliefde — „lees er Jacobus maar op na," zegt de dominé. Dat zal ik toch eens doen, als ik tijd heb.

Maar wat moet ik daar allemaal over schrijven naar huis en naar die goede Marie? Ze begrijpen het immers tóch niet. Mijn leven is zoo anders dan het hunne.

Ik zal morgen wel weer eens uitvoerig pennen — ik bén geen erge schrijver den laatsten tijd.

Nu is de mail al gesloten en van briefschrijven is niets gekomen. De baas had ook zóóveel dingen vanavond, zeker omdat hij morgen op reis gaat met Non. En ik kon toch niet weigeren om te blijven eten gisterenavond? Enfin, ik krijg nu een paar rustige dagen.