is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bijna vier jaar, mijnheer van Someren."

„Dus over twee jaar, zou je met Europeesch verlof gaan?'

„Zoo ongeveer —

„Daar kan natuurlijk niets van komen, als je vooruit wilt."

„Zéker wil ik vooruit —-"

„Dan moet je een paar jaar de tuinen in hé — dat maakt je geschikt voor de hoogere functie's. Als je in de tuinen geweest bent, kunnen we verder zien. — Ik beloof je te helpen -— om Non. Dus doe je best kerel — om haar te verdienen."

Nu moet ik dus werken als Jacob voor Rachel, maar ik zal het met evenveel liefde doen. Non — Non •— mijn lieveling — voor jou offer ik alles op want in jou krijg ik meer, veel meer, dan ik bezit.

Ik bedoel die opmerking van gisteren niet materieel, ook armoede zou ik willen lijden met Non — maar ik moet breken met alles, wat en allen, die ik in Holland achterliet.

[Geruimen tijd schijnt Hoogerbeets zijn dagboek slechts fragmentarisch te hebben bijgehouden. Hij bepaalt zich tot uiterst korte opmerkingen en schijnt weer meer geregeld te hebben geschreven na mijn bezoek aan „Tanahrawang". Toch neem ik enkele van die korte opmerkingen over, omdat ze den strijd, dien Hoogerbeets heeft gevoerd, althans aanduiden.]