is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z'n rapport nog zóó vroeg, dat het met de volgende mail naar Holland kan en ik zie Non weer! Ik kan gewoon niet buiten haar en, al speelt ze nog zoo goed comedie, zij zal óók blij zijn, als ze van de gedwongen fraaiigheid met dien jonkheer Hugenpoth af is. Maar het gaat om onze toekomst, nietwaar? Zij moet Hugenpoth wel fêteeren om hem gunstig te stemmen. Ze heeft reeds zooveel bereikt. Ze wil, dat ik een positie heb als wij trouwen, dat wij het desnoods zonder haar vader kunnen stellen. Want ze is trotsch in zulke dingen, die Non ■— o zoo trotsch!

Hugenpoth is vriendelijk — Non verstrooid — de baas ontstemd. Wat ik kom doen, heeft hij gevraagd en of hij dan nooit z'n rust mag hebben, als hij eens met verlof is of een koude neus 1) haalt. Stemming aan tafel afschuwelijk. Non doet haar best vriendelijk te zijn — maar er schijnt haar iets te drukken. Wat? Ik moet haar spreken.

De baas schijnt mij weer wèg te willen hebben. „We zullen het rapport wel doorzien, — mijnheer Hugenpoth en ik — wacht beneden 2), in het hotel maar op onze terugkomst," zegt hij. Wat beteekent dat -— wat is er gebeurd? Nog eens, ik moet Non spreken. Ik moet. Maar zij schijnt mij te ontwijken.

!) koude neus halen = in de koude (bergen) nieuwe kracht opdoen.

2) „beneden" = in tegenstelling van de bergen, de laagvlakte.