is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekeningen, waarin zijn geestesstoornis, althans zijn zielsziekte, duidelijk uitkomt, maar ook in vele vroegere aanteekeningen, doet Wim zich kennen als geestelijk onevenwichtig. Vooral in zijn verhouding tot Non. Physiek en phychisch is hij „hoorig". Hij heeft de laatste paar jaar in afhankelijkheid van haar geleefd ~ zoowel door zijn „liefdes-complex" als omdat zij de kracht is geweest, die hem in het leven vooruitbracht. Nu die liefde egoïsme blijkt en de kracht van zijn leven verzaakt, is Wim Hoogerbeets geheel het spoor bijster. Welk een gevaarlijke gevolgen zijn geestelijke ontwrichting kunnen hebben, blijkt uit het meenemen van den revolver. Als wij in de auto naar Djocja rijden en in den trein naar Soerabaya, bid ik in stilte. Als ik W^ims aanteekeningen vroeger had gelezen, zou ik er op hebben aangedrongen den nacht door te rijden. Want wij moeten vóór Wim Hoogerbeets in Soerabaya, althans in het Oranjehotel aankomen!]