is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar hem toe: „doe dat nou niet Wim — wees verstandig." Maar hij: ,,'k wil er bij zijn — alles meemaken." — Wat te doen? Opschudding maken? 'k Wenk een paar andere employé's voorzichtig naar een zij-galerij. — Lastig geval — er uitgooien kunnen wij hem niet, zoolang hij zich rustig houdt. -— Wij besluiten Hoogerbeets het eerst plaats te laten nemen en dan in zijn buurt te gaan zitten en goed op hem te letten om bij de geringste poging tot verstoring van de orde te kunnen ingrijpen. Maar het eerste deel van de plechtigheid verloopt rustig. Hoogerbeets ziet lijkbleek — het schijnt dat de bruine kleur van zijn gelaat met z'n bloed is weggetrokken —- maar hij blijft onbewegelijk zitten. Wij hebben niet de minste aanleiding op te treden. — Dan komt het oogenblik, dat de assistent-resident de vragen stelt. — Op Hugenpoth's ja zwijgt Hoogerbeets, maar als Non het bevestigende antwoord geeft, klinkt het onverwachts luid en scherp door de trouwzaal: „Gelogen". — Dan is het even stil. — Alles is opgeschrikt, de assistentresident weet niet, wat hij beginnen moet •— maar wij willen Hoogerbeets beetpakken om hem naar buiten te werken. Het is Non — ik moet het eerlijk zeggen — die het meest onbewogen blijft. „Doorgaan — doorgaan," hoor ik haar tot den assistent-resident fluisteren. De plechtigheid zal nu spoedig afgeloopen zijn: de gouvernementsambtenaar houdt zijn speech je maar binnen en verzoekt de jonggehuwden, na den hamerslag, waarmede hij het huwelijk heeft bekrachtigd het register te teekenen. —■ Hoogerbeets zit weer rustig en