is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men. Maar een Europeesch politie-opziener, die getuige is van wat zich daar voor de deur van het kantoorgebouw afspeelt komt tusschenbeide. Met één greep heeft hij den opgewonden man in bedwang — één forsche armdraai en de revolver ontvalt diens hand en als Wim zich blijft verzetten, banen zich een paar inlandsche politie-agenten een weg door de toegestroomde inlanders en vóór het een kwartier verder is zit Wim Hoogerbeets geboeid en wèl bewaakt voor den politie-commissaris.

Een kort onderzoek — inlichtingen van ons — enkele vragen aan de getuigen — overleg met den geneeskundigen dienst — bezoek van een controleerend arts — en vóór het donker is, gaat Wim in de auto van den controleur uit Banjoebatjin, maar nu door een ander bestuurd, onder stevig geleide naar Buitenzorg, om ter observatie in het krankzinnigen-gesticht te worden opgenomen.

Wij, Lastman en ik, moeten daar uitvoerig verslag uitbrengen, van hetgeen er de laatste maanden is gebeurd en de dienstdoende arts maakt ijverig notitie's.

Enkele dagen later vertrekken Non en Hugenpoth naar Holland. Maar de éénpersoonshut op de „Johan de Witt", voor Wim Hoogerbeets besproken, blijft leeg.