is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gedachte aan Wim Hoogerbeets en zijn geesteslijden wat op den achtergrond bij het vooruitzicht, dat mij wacht. Over een maand zal Lotte uit Genua vertrekken, dus binnen de twee maanden zal ik haar op Tandjong-Priok in mijn armen sluiten.

In één opzicht is er wijziging gekomen in mijn plannen. Door mijn herhaald bezoek aan Buitenzorg, heb ik deze plaats wat beter leeren kennen, ik heb er meer van gezien, dan de Plantentuin en het paleis van den Gouverneus-Generaal en ik ben tot de slotsom gekomen, dat de onder-koninklijke residentie eveneens een geschikte woonplaats zal zijn voor een eenvoudig gouvernements-accountant. Mijn chef heeft geen bezwaren, de verbinding tusschen Buitenzorg en Batavia is buitengewoon goed — er wonen immers meerdere gouvernements-ambtenaren in het koele Bogor 1) — ik krijg de verzekering, dat ik het eerste jaar van mijn huwelijk veel met bureau-werk zal worden belast en weinig op reis hoef te gaan, dus is er niets wat zich tegen mijn wonen daar verzet dan —■ de kosten van mijn spoorabonnement. Maar dat haal ik er voor een deel uit, door het goedkoopere wonen — en de gezondheid van Lotte en mij is óók heel wat waard. Bovendien staat mij het volgend jaar een fiksche verhooging te wachten, het voorschot, dat ik bij uitzending ontving is dan tevens afgelost, wat verhindert mij uit te zien naar een woning in het heerlijke, zooveel koelere Buitenzorg. Ik behoef niet lang te zoeken — in de omgeving van hotel Bellevue

1) Bogor = inlandsche naam voor Buitenzorg.