is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden — na Belawan-Deli werd de toestand zoo ernstig, dat langer wachten den dood zou beteekenen. Wij hebben uw vrouw gevraagd, of zij in een operatie toestemde en gelooven, dat zij dat inderdaad deed —■ hoewel door de steeds hooger wordende koorts haar geest niet helder was. De zuster had een tijdlang als operatie-zuster in een klein ziekenhuis gewerkt, een jong officier van gezondheid zou voor de narcose zorgen en een katholieke orde-zuster, die haar zwarte, witte en groene kruis had, stelde zich ook beschikbaar voor hulp. De kapitein liet het schip stil-liggen en we begonnen onzen moeilijken en voor mij wel héél verantwoordelijken arbeid. Ik heb als jong arts wel geassisteerd bij operatie's als deze, maar ze nooit zelf verricht. Toch wist ik met onbegrijpelijke helderheid precies wat er moest gebeuren. Mijn zenuwen had ik volkomen in bedwang, toen ik voelde, dat ik moest. — M'n hand heeft niet getrild bij het hanteeren der instrumenten. Het was een moeilijke en gevaarlijke operatie. De appendix was door de ontsteking reeds gedeeltelijk afgevallen, dreigde het buikvlies te perforeeren — u weet, dan komt er „pus" in de buikholte. Zoover was het gelukkig nog niet, maar het buikvlies was reeds erg aangedaan. Ik deed, wat ik doen moest — de operatie slaagde, de koorts zakte aanvankelijk, maar uw vrouw was uiterst zwak. Dat was gisterenochtend — tegen den avond liep de temperatuur weer op, maar uw vrouw was helder — en heeft mij opgedragen •— opgedragen — ik heb genoteerd, wat zij zei, en zal het u laten lezen — mijn aanteekeningen heb ik