is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ONTMOETING IN DEN VOORNACHT

mijn verwondering over de manier, waarop dit schrijven mij bezorgd was, en die wees op een gewilde geheimzinnigheid, waarvan ik de reden niet begreep.

Maar de inhoud zou mij daaromtrent wel inlichten

Ik begon dus te lezen.

Hierachter volgt woordelijk wat ik te lezen kreeg:

„Waarde Heer Hendriks!

„Daar ik li dit schrijven in het diepste geheim „wil doen toekomen, heb ik het ter bezorging ge„geven aan een boerenjongen, die nu en dan boodschappen voor mij doet en van wien ik aannemen „mag, dat hij mijn aanwijzingen strikt zal opvolgen.

„Die aanwijzingen komen erop neer, dat U den „brief ter hand gesteld moet worden op een oogen„blik waarop U alleen is.

„Het kan korter of langer duren, vóór hij de „gelegenheid ertoe vinden zal. Ikzelf zou die wel „nooit vinden, omdat ik LI steeds in gezelschap van „Mevrouw Hendriks zie. Mijn jonge afgezant „heeft tijd genoeg om zoon gelegenheid af te „wachten.

„De zaak is, dat ik U noodzakelijk spreken moet, „zonder dat iemand daarvan weet. Ik vraag U dit „als een gunst, want het betreft uitsluitend mijn „eigen belangen. Juist dit maakt het voor mij des „te moeilijker, LI een plaats van bijeenkomst voor „te stellen, die voor U niet dan ten koste van een „vrij groote wandeling, te bereiken is. Voor zulk „een bijeenkomst leent zich namelijk het best het „nauwe dal, waar wij elkander onlangs ontmoet

Anoniem