is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENZAME NACHTWANDELING

is beter, dat ook zij niets daarvan weet. Ik wil niet, dat iemand, wie ook, erachter zal komen, wien ik te hulp roep, om mij mijn rust terug te geven, door den geheimzinnigen briefschrijver op het spoor te komen en te betrappen."

„Het staat natuurlijk geheel aan U, om Uw \ ertrouwen te schenken of te onthouden aan wien U wilt" — hernam ik. „tin, als ik U goed begrepen heb, zoudt U mijn vriend Geoffrey Gill gaarne in deze zaak raadplegen. Laat mij U eerlijk bekennen, dat ik die zelf niet aandurf. Ik heb mij nooit uitgegeven voor een detective en U hebt hierin de hulp van een bekwaam detective noodig. Ik ben bereid, hem over Uw geval te schrijven, maar kan er niet voor instaan, dat hij het ter hand zal nemen."

„Dat begrijp ik, meneer Hendriks! Uw bereidwilligheid stel ik op hoogen prijs."

„En dan is er nóg iets" — ging ik voort. „Mr. Gill heeft een zeer druk leven en is meestal overhoopt met werk. Het is dus waarschijnlijk, dat — ook al zou hij zich voor Uw zaak interesseeren — er eenige tijd verloopen zal, vóórdat hij daartoe den tijd kan vinden."

„Ook dat begrijp ik" — antwoordde De Blok. En toen liet hij er, op eenigszins weifelenden toon op volgen: „Ik weet niet, of ik goed doe dat vooruit tegenover U te verklaren, maar ik bezit eenig vermogen en Mr. Gill kan dus rekenen op een behoorlijke renumeratie."

Lezers van mijn vroegere boeken weten, dat juist de renumeratie van zijn diensten voor G.G. altijd een eenigszins delicaat punt was. Zoo een geval