is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN NIEUW FEIT

„mij daarin groot gelijk. Hebt U reeds naar Engelland geschreven ?

„Met mijn respect, ook aan Mevrouw,

„geheel de Uwe „M. de Blok".

Wij hadden dezen brief gezamenlijk gelezen.

„Het meest treft mij nog" -— zeide Maud, „dat de man zich zóózeer laat intimideeren, dat hij zijn huis niet durft te verlaten."

„Misschien is 't nog merkwaardiger — of eigenlijk nog zieliger —" zeide ik, „dat hij zich, om zijn eigen gebrek aan moed te maskeeren, beroept op het oordeel van zuster Ammens. Dat herinnert aan een kind, dat zich verschuilen wil achter het oordeel van een volwassene!"

In ieder geval zou het wel goed zijn" —■ vervolgde Maud, „wanneer je van dit nieuwe feit nog kennis zoudt geven aan G.G."

„Dat is zoo!" — zeide ik. „Het zal hem bewijzen, dat hij — om 't eens huislijk uit te drukken — met zijn neus in de boter vallen zal, en dat moet voor hem een attractie te meer zijn!"

Op dit oogenblik ging de bel voor het middageten.

„Wacht nog even, Willy!" — zeide mijn vrouw, toen ik mij gereed maakte aan deze metalen roepstem gehoor te geven. ,,Ik heb je nog een voorstel te doen. Laten wij vanmiddag een bezoek aan De Blok in zijn woning brengen. Ie kunt hem dan persoonlijk zeggen, dat je naar G.G. geschreven hebt. Dat zal hem rust geven."