is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN AFWACHTING

huis eens wat nauwkeuriger dan tot dusverre bekijken?"

Men ziet, dat de loop van de gebeurtenissen mij als het ware de rol van detective opdrong. Ik heb mij nooit verbeeld, dat deze rol mij paste; maar wel heb ik, gedurende mijn lange samenwerking met mijn vriend, dikwijls — zoo goed en zoo kwaad als het ging — dergelijk werk moeten doen, teneinde ertegen te waken, dat zekere aanwijzingen niet verloren zouden gaan, alleen omdat G.G. niet tijdig ter plaatse aanwezig kon zijn. Ik beschouwde mij dan als zijn (verre van volmaakte!) plaatsvervanger, die, naar zijn beste krachten werkzaam was, tot tijd en wijle de detective zelf het. werk overnemen kon.

Het onderzoek, dat ik bij de voordeur wilde instellen, kon stellig niet tot zijn komst wachten. Immers het was mij erom te doen, de sporen van voetstappen te onderzoeken, die aan den ingang van het huis te vinden zouden zijn. Zooeven was het mij opgevallen, dat men, uit het huis komende, een platte stoep van ruwen bergsteen betrad, maar dat deze van alle zijden omringd was door een leemachtigen grond, die gemakkelijk voetstappen moest opnemen. Met het onderzoeken van die voetstappen mocht men niet talmen om de eenvoudige reden, dat zij onder den invloed van regen en wind weldra verdwijnen zouden.

Ik verzocht zuster Ammens en De Blok, zich binnenshuis te houden en onderzocht zelf nauwkeurig de voet-indruksels vóór en óm de stoep.

„Het was mij onbekend, dat U ook practisch