is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN VAN G.G.

„Zoo iets dacht ik wel" — zeide zij.

Ik keek haar vragend aan, want deze woorden waren voor mij een verrassing.

„Ik zie, dat U mij niet goed begrijpt" — zeide zij. „De zaak is, dat meneer De Blok afwisselend tijden heeft, waarin hij de schriftelijke vervolging, waaraan hij bloot staat, zeer licht telt, en dan weer tijden, waarin hij die zéér zwaar opneemt. Het is merkwaardig, dat hij, sedert hij dien laatsten anoniemen brief heeft gekregen en de eerste schrik daarover voorbij is, weer in een periode van optimisme getreden is."

„Men zou eer het omgekeerde verwacht hebben" — merkte ik op.

„Dat is juist het kenmerkende van den toestand -— antwoordde zij. „Men kan de werking van deze of gene gebeurtenis op zijn gemoedstoestand nooit vooruit voorspellen."

Zij zweeg even en vervolgde toen:

„Intusschen is het mij, onder ons gesprek, duidelijker en duidelijker geworden, dat ik U hier eigenlijk noodeloos lastig gevallen heb."

„Waarom, zuster Ammens ?"

„Ik had U erop willen wijzen, dat het misschien beter zijn zou, althans voorloopig, U niet te veel in te laten met de zaken van meneer De Blok. Hij verkeert nu in een periode van opgewektheid, waarin hem zaken, die hem anders drukken, lichter schijnen. En — ik kén dat! — hij geneert er zich voor, dat hij Uw hulp daarvoor heeft ingeroepen. Hij zou dat nu weer ongedaan willen maken."

„Dien indruk heb ik óók! ' -— zeide ik.