is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERRASSING

of 't zijn voor- of achternaam was, kwamen wij niet te weten.

Wat ervan zij, wij namen aan de feestelijkheden deel op dezelfde spontane manier, waarop die deelneming ons aangeboden was. Men weet, dat mijn vrouw ■—■ hoewel behoorende tot de hooge Engelsche aristocratie —■ een toonbeeld van eenvoud is, en met terzijde stelling van de zorgen, die ons den geheelen dag gedrukt hadden, nam zij met hart en ziel deel aan de pret.

De man met de das van couranten-papier, die den triomftocht door den tuin en over het terras had aangevoerd, bleek later ook in de balzaal (indien men het tot dansen ingerichte „Gastzimmer" dien wijdschen naam geven mag!) de ziel van het feest te zijn. Dit was des te opvallender, omdat het ons weldra bleek, dat hij eigenlijk niet tot de feestvierende kegelclubs behoorde. Hij was toevallig te Keulen in het gezelschap van de anderen geraakt en had zich bij deze zoo aangenaam weten te maken, dat het er den schijn van had gekregen, alsof hij tot de „aanvoerders" van het feest behoorde. Hij was een man van middelbare grootte, iemand met een breed voorhoofd en getooid met de toenmaals zeer in de mode zijnde snor, die men met de woorden ,,Es ist erreicht" aanduidde en waaraan het gelaat van Willem II zijn hoofd-attractie ontleende.

Evenals het overige gezelschap, onderwierpen wij ons gaarne aan de autoriteit van dezen aanvoerder, die zichzelven als zoodanig had opgeworpen.

Over de rest van dezen avond (eigenlijk kan ik hier gerust van „nacht" spreken, want het was over