is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERAADSLAGING

dat hij nooit heeft aangenomen, daarmede anderen dermate in het harnas gejaagd te hebben; öf dat hij de oorzaak wel weet, maar die verzwijgt, omdat hij er niet mee voor den dag durft te komen. In elk geval maakte deze omstandigheid de zaak voor mij tot een eenigszins bizonder geval. En daar ik geen belangrijker geval onder handen heb, besloot ik mij hiervoor te interesseeren.

„Maar het stond dadelijk bij mij vast, dat mijn komst in het geheim moest plaats hebben. De gedachte, dat ik komen zou, wilde ik bij niemand wekken, ook niet bij de hoofdpersoon van het drama, al had hij zelf mijn komst verlangd. Daarom verzocht ik je telegrafisch, den man mede te deelen, dat ik niet kwam."

„Je verzocht mij nog iets anders, Geoffrey!" — merkte ik hem op. „Je verzocht mij ook, op te letten, hoe hij op die mededeeling reageerde."

„En daarover heb je mij in je relaas over de gebeurtenissen van gisteren reeds ingelicht, Willy!" — zeide G.G. „Maar niettemin zou ik het op prijs stellen, als je nu juist dat gedeelte van je verhaal nog eens uitvoerig deed. Tracht niets te vergeten, zoodat ik mij een duidelijk beeld kan vormen van de vreemde manier, waarop hij zich gedragen heeft."

Ik voldeed aan dit verzoek en hij zat, onder mijn verhaal, met gesloten oogen, ja blééf ook daarna nog korten tijd zoo zitten, zonder eenige beweging te maken. Toen hij de oogen weer opsloeg, bleef hij nog roerloos zitten en sprak met gedempte stem, alsof hij hard-op dacht.