is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERAADSLAGING

nooit gesproken over ,ik', maar telkens over ,wij': ,wij^ zijn steeds óm en bij U', ,wij houden U in 't oog', aldus althans beweert De Blok, dat de inhoud is van al die brieven. Dat ,wij' zou dan vermoeden, dat er meer dan één, misschien wel zeer vele menschen zijn, die aan deze vervolging deel nemen. En, mocht deze slotsom juist zijn, dan moet hij dus dingen gedaan hebben, die hem den haat van meerdere menschen op den hals hebben gehaald."

„Tenzij het „wij gebruikt is, om te maskeeren, dat het slechts één persoon is, die hem met bedreigingen vervolgt" — zeide ik.

„Ook dat is mogelijk" — antwoordde mijn vriend. „Natuurlijk zou dit het onderzoek niet gemakkelijker maken. Er zou dan een soort van complot bestaan en het is gemakkelijker één van meerdere menschen dan een enkeling op te sporen."

„Als ze b.v. maar met hun beiden zijn, is het onderscheid zoo groot niet" — merkte ik op.

Maud, die tot dusverre zwijgend had zitten toeluisteren, nam hier plotseling het woord.

„Ik hoop, Mr. Gill" — zeide zij, „dat U 't mij niet kwalijk nemen zult, als ik ook 'n duit in 't zakje gooi. Ik zou de opmerking willen maken, of wij in onze beschouwingen niet 'n beetje al te theoretisch worden. Al de vraagpunten, die zich voordoen, zullen vanzelf tot oplossing komen, wanneer wij practisch aan het werk gaan. Wij kunnen hier niet al te lang samen blijven zitten: men kan nooit weten, of dat niet de aandacht trekken zou. Daarom: bespiegelingen zijn van nu af verboden; er moet een practisch plan opgemaakt worden!"