is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WANKELMOEDIGHEID

doel geweest, De Blok te helpen in de ongelukkige omstandigheden, waarin hij zich zoo klaarblijkelijk bevond. En wanneer men daarbij een beetje diplomatie gebruiken moest, zag ik daartegen niet op, in 's mans eigen belang.

Mijn woorden lieten niet na, indruk op hem te maken.

,,Ik kan U zoo moeielijk met al die particuliere zaken lastig vallen" — zeide hij, maar was zich er blijkbaar zeer goed van bewust, dat dit niet meer dan een uitvlucht was.

Ik begon te lachen.

„Vroeger was U daar niet zoo bang voor" -— zeide ik. „Anders zou ik van Uw moeilijkheden immers in het geheel niets af weten. Maar — nog eens — het is in het geheel niet mijn doel Uw vertrouwen als 't ware af te dwingen. Daarbij heb ik immers niet het minste belang?"

Plotseling scheen het tot De Blok dóór te dringen, dat zijn optreden tegenover mij eigenlijk onbehoorlijk was. En opnieuw trad er een van die veranderingen bij hem in, waaraan ik nu langzamerhand wel gewoon geraakt was.

„Ik geloof, dat het toch beter is, wanneer ik open kaart met U speel" -— zeide hij, hoewel nog steeds op weifelenden toon.

„Hebt U dat tot dusverre niet gedaan...?"

„Soms! Niet altijd!"

„Hoor eens, meneer De Blok!" — zeide ik. „U zult zelf wel begrijpen, dat het op deze manier niet langer gaat tusschen ons. Ik heb mij door U laten overhalen, mij niet alleen persoonlijk voor Uw