is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G.G. NEEMT EEN BELANGRIJK BESLUIT

toen de voetstappen van den .vijand', of althans het geruisch, dat hij bij het dringen door de struiken maakte, gehoord. Wanneer men alleen is, kan men zich zoo iets suggereeren. Maar hoort men het beiden, dan treedt de gedachte aan auto-suggestie op den achtergrond.''

De detective zweeg even, maar, aangezien mijn vrouw en ik hetzelfde deden, duurde de stilte slechts kort.

„Ten tweede" — vervolgde de detective — „en hierop vestig ik zeer in het bizonder de aandacht —: er wordt gesproken over vreemde hulp; en het woordje „als" wijst erop, dat de briefschrijver aanneemt, dat die vreemde hulp misschien nog niet ingeroepen is, dat dit inroepen dus nog voorkómen of althans ongedaan gemaakt worden kan.

„Gegeven, dat de man weet, dat mijn hulp zou worden ingeroepen (dit heeft hij afgeluisterd), accepteert hij dus jouw tegenwoordigheid, waarvan hij op de hoogte was. Hij wist, dat jouw hulp ingeroepen was, maar waarschuwt tegen het verdere inroepen van vreemde hulp.

„Het is niet streelend voor je eigenliefde, Willy! Maar in jouw aanwezigheid schijnt de tegenpartij niet zoo'n groot gevaar te zien."

„In elk geval niet zoo'n groot gevaar als in de jouwe" — antwoordde ik. „Dat kwetst mijn eigenliefde in het geheel niet, Geoffrey!"

„Dat doet mij genoegen, Willy! Bovendien kun je troost vinden in de omstandigheid, dat De Blok je nu wèl schijnt te vertrouwen. Laat de tegenpartij de beteekenis van je aanwezigheid hier maar onder-