is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G.G. NEEMT EEN BELANGRIJK BESLUIT

je mij nu verteld hebt, maakt hem in mijn oogen niet sympathieker. Maar de man heeft zonder twijfel moreelen steun noodig, wil hij, onder de bedreigingen, waaraan hij bloot staat, niet moreel meer en meer inéénzinken.''

„Dat is ook mijn opinie" <— zeide ik. ,,En wanneer hij eenmaal weet, dat ik hier ben, zal hem dat, hoewel ik, tot op zekere hoogte, tegen zijn wil gekomen ben, toch 'n soort van hou-vast geven. De man moet leeren, dat al die schriftelijke bedreigingen niets beteekenen. Tot dusverre heeft hij daarvoor steeds het veld geruimd en heeft er Den Haag zelfs om verlaten. Daarom gaat men maar steeds op dezelfde manier voort. Als hij zich een man toont, zal het met die anonieme brieven spoedig uit zijn. Maar öm zich een man te toonen,

heeft hij hulp noodig. Die zal ik hem geven "

,,Maar zal hij tegenover anderen wel zwijgen

over je werkelijke identiteit ?"

„Laat de zorg daarover aan mij over, Willy! Tot dusverre heeft men dien man maar steeds laten begaan, in z'n domme zelf-concentratie. Uit dien toestand moet hij, als 't ware opgeschrikt worden. Dat zal 'm goed doen!"

„Het is mogelijk, dat je gelijk hebt" —- zeide ik. „En dus, Willy" — besloot G.G. „zal ik met je meê naar boven gaan om die vroegere brieven te bestudeeren, nadat ik De Blok eerst gezegd heb, wie ik ben. Zet hij mij dan de deur uit, dan gaan wij te Bonn of Keulen de bloemetjes buiten zetten en laten den man zich verder hier amuseeren."

Ik wist, dat dit laatste grootspraak was; want