is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAS MILITAR

genoeg, U voorloopig in arrest te stellen."

Zelfs deze mededeeling kon G.G. niet imponeeren.

„Is U hier de hoogst-commandeerende ?" —

vroeg hij op quasi-nederigen toon.

„Hoe bedoelt U dat ?'

„Precies zooals ik het gezegd heb. Ik kan niet onderstellen, dat U, met deze twee man, de eenige aanwezige militairen hier in de buurt zijt. Daarjuist zeide U nog, dat dit huis omsingeld is. Er zijn dus nog meer militairen buiten, misschien ook nog elders dan öm en in dit huis. Mijn vraag is nu alleen, wie van die allen deze expeditie (want zoo iets schijnt het te zijn!) aanvoert. Met dien aanvoerder zou ik graag 'n paar woorden spreken. Ik heb hem eenige inlichtingen te geven, die ook voor hem van belang zijn."

„Die inlichtingen kunt U ook aan mij geven — zeide de onder-officier.

„Daarover heb ik alleen te oordeel en en niemand anders" — antwoordde G.G. ,,En nu, meneer de onder-officier, hebben wij lang genoeg getreuzeld. II hebt mijn vriend en mij, zonder een schijn van recht, tot gevangenen verklaard. Waarom weet hij noch ik! Uzelf waarschijnlijk evenmin

„Ik weet dat zeer goed" — antwoordde de man. „U behoort tot de bende "

„Halt, vriend!" — viel G.G. hem in de rede. „Ik zou je raden, wat voorzichtiger te zijn, want je weet niet, wien je vóór hebt."

De man ontstelde eenigszins ten gevolge van den toon van gezag, dien de detective had aangeslagen.