is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRITZ HEISTER

vullen van Uw taak niet in bescheiden mate behulpzaam kunnen zijn."

„Hoe is U op die gedachte gekomen?" — vroeg de „Hauptmann." En ditmaal lag er in zijn stem weer een wat scherpe toon, zooals wij die in den aanvang van hem gehoord hadden. Ik vermoedde, dat hij — den detective niet nader kennende ■—• vermoedde, dat deze op de gelukkige gedachte gekomen was, of er aan dit behulpzaam zijn misschien niet iets te verdienen zou zijn!

„Hoe ik op die gedachte gekomen ben?" — herhaalde G.G. „Op de meest eenvoudige wijze! De boevenjacht is in de meeste omstandigheden een bezigheid, waarmede de politie zich belast. Ditmaal schijnt die jacht echter een dusdanigen omvang te hebben, dat men militaire hulp heeft ingeroepen. De plaatselijke politie zal niet talrijk en voor het meerendeel wel te Linz geconsigneerd zijn. Ons nu heeft het toeval in de laatste dagen nog al eens in de bosschen en op het plateau gevoerd. Misschien kunnen wij aanwijzingen geven, die iets waard zijn!"

HOOFDSTUK XVIII.

Fritz Heister.

Terwijl G.G. aldus sprak, was het duidelijk te zien, dat de belangstelling van Hauptmann von Templer voortdurend toenam.

„Ik kan niet ontkennen" — zeide hij, „dat er