is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD

hebben maar twee kogels hem getroffen: één in den schouder en één in de borst. De laatste wond kan gevaarlijk zijn.

Hij zwijgt dan een oogenblik.

„Zijn hier de ingrediënten voor een voorloopig verband?" vraagt hij dan.

Bijna onmiddellijk worden hem deze ter hand gesteld: Duitsche militairen zijn goed uitgerust.

Terwijl hij bezig is het voorloopig verband te leggen, komt de Hauptmann bij kennis. Dadelijk daarop treedt een jonge Luitenant binnen.

„Wie is U?" — vraagt deze. , n n

„U ziet, dat ik bezig ben" — antwoordt U.Lr. kortaf. „De Hauptmann moet gered worden: ik heb mijn aandacht voor hém noodig.

„Laat hem begaan" - zegt de gewonde met

zwakke stem.

En de Luitenant treedt achteruit.

★ *

*

Wat ik hier beschreven heb, speelde zich af in enkele minuten. De Luitenant nam het bevel onmiddellijk over en het gelukte hem binnen zeer korten tijd de orde te herstellen. De militairen stonden nu in stramme houding langs den wand van het vertrek, enkele hunner nog buiten, in de

gan9*

Daarop trad de Luitenant op mij toe.

„En wie is UT' — vroeg hij zacht.

„Ik ben de vriend van den man, die op dit oogenblik den gewonde een voorloopig verband aanlegt" — antwoordde ik.